Προσωπικό

Έμπειρο Προσωπικό

Το προσωπικό μας περιλαμβάνει έμπειρους εκπαιδευτικούς με επαρκή εργασιακή εμπειρία και με αγάπη για τα παιδιά.

Κάθε τάξη έχει την υπεύθυνη νηπιαγωγό της ενώ υπάρχουν και οι απαραίτητοι βοηθοί που μπορεί να είναι κοινοί για πάνω από μια τάξεις. Επιπλέον του εκπαιδευτικού προσωπικού υπάρχει υπεύθυνη καθαριότητος, σεφ επικεφαλής της κουζίνας και ο οδηγός του σχολικού μας.

Όλο το προσωπικό, ανάλογα με την ειδικότητά του έχει όλες τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις.

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και τα διάφορα μέσα ασφάλειας και διαδικασίες που διαθέτει το σχολείο.

Εκτός του προσωπικού, συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς συνεργάτες (όπως πχ παιδίατρος, παιδοψυχολόγος) οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.